Gruppsamtal

Gruppsamtal - Tema


Att träffas i en grupp med andra personer som har liknande erfarenheter som en själv kan vara väldigt givande. Gruppen leds och guidas framåt av mig men gruppmedlemmarnas personliga samtal och delgivande av egna erfarenheter är minst lika viktigt för processen. Vi skapar en trygg atmosfär där alla kan känna sig välkomna. Förutom samtalen om gruppens tema så provar vi även på enklare avslappnings- och meditationsövningar, samt enklare skapande med olika material. Ingen förkunskap krävs.


Exempel på olika Teman är: Utbrändhet, Sorg och Anhöriggrupp för dig som mist någon närstående i suicid. 

Jag tar gärna emot förslag på ytterligare teman som du önskar att jag startar en grupp med. 


Vi träffas med gruppen vid 5 tillfällen under 2 timmar vardera. Fika ingår. 


Innan gruppen startar upp ingår ett enskilt samtal på 30 min där vi kortfattat går igenom din livssituation och dina önskemål och förväntningar på att delta i gruppsamtalen.


Gruppen består av minst tre och max sju deltagare. 


Varmt välkommen! 


Pris: 

Gruppsamtal utifrån aktuellt tema - 5 grupptillfällen á 2h + 30 min enskilt samtal - 1.850 kr


Anmälan sker via mail: sara@indigo-abv.se


Vi startar upp så snart vi fått ihop en grupp på minst tre deltagare. 


(Hemsidan är under uppbyggnad)